Home                         Despre CMGV                         Servicii                         Contact

APMA

apma

Asociaţia Profesională a Medicilor de Ambulator, înfiinţată în anul 2006, de către un grup de medici cu iniţiative şi are drept scop promovarea intereselor medicilor de ambulator, a stării de sănătate a populaţiei şi a educaţiei sanitare.

APMA îşi propune promovarea intereselor de breaslă ale medicilor de ambulator, indiferent de specialitate şi forma de organizare, reprezentarea medicilor de ambulator în relaţiile cu Ministerul Sănătaţii, Casele de asigurări de sănătate, respectiv Primării şi Consiliile locale, precum şi integrarea membrilor săi în structurile similare europene.

APMA acordă o importanţă deosebită şi educaţiei sanitare a populaţiei prin organizarea de conferinţe, editarea de publicaţii, şi sprijină prin orice mijloace posibile dezvoltarea infrastructurii din ambulatoriu.

Aceste obiective se regăsesc chiar în Statutul APMA:

ObiectiveleAsociaţiei:

  1. Promovarea intereselor de breaslă ale medicilor de ambulator, indiferent de specialitate şi forma de organizare;

  2. Reprezentarea medicilor de ambulator în relaţiile cu Ministerul Sănătaţii, Casele de asigurări de sănătate, respectiv Primării şi Consiliile locale;

  3. Atragerea de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii din ambulator precum şi înfiinţarea sau sprijinirea azilelor pentru batrani şi pentru pacienţi cronici, etc.

  4. Educaţia sanitară a populaţiei prin organizarea de conferinţe, editarea de publicaţii, etc.”

În acest context, APMA este membru fondator al ALIANȚEI PENTRU SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA, organizaţie nonguvernamentală ce actionează pentru crearea unui climat propice asigurării unei asistenţe medicale centrate cu adevărat pe nevoile fiecărui cetăţean, fiind constituită din necesitatea realizarii şi implementării unor măsuri pentru atenuarea degradării progresive a sistemului de sănătate din România.

Pentru prima dată, pacienţii, medicii, farmaciştii şi toţi ceilalti profesionişti implicaţi în sistemul de sănătate şi în sistemul social lucrează împreună pentru promovarea şi respectarea drepturilor pacienţilor.  Aceştia construiesc un cadru propice pentru argumentarea în faţa autorităţilor publice responsabile şi a factorilor politici, în vederea schimbării cadrului legislativ în conformitate cu realităţile şi nevoile pacientilor.

CONTACT

Email: office@apma.ro
Website: http://www.apma.ro
Telefon :
  021 322 38 00 / 021 322 66 96      

Președinte
Cosmin Alexandrescu
e-mail: presedinte@apma.ro

Director executiv
Gabriel Vlăduțiu
e-mai: gabriel.vladutiu@apma.ro
tel.:             +4 0743.694.041      

Coordonator proiecte
Gabriela Brînzaru
e-mail: gabriela.brinzaru@apma.ro
telefon:            +4 072.4375.282      

Secretariat
secretariat@apma.ro / info@apma.ro

Alte departamente :
renata.vladescu@apma.ro
teodora.vilcea@apma.ro
marketing@apma.ro
evenimente@apma.ro